1398092315003610619118144

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

بررسی صورت‌های مالی برخی شرکت‌های داروسازی بورسی در سامانه کدال حاکی از تغییر قیمت برخی از اقلام دارویی است که این امر به دلیل حذف ارز ترجیحی دارو و جایگزین شدن ارز نیمایی است؛ البته قیمت دارو برای بیمار به شرط ارائه نسخه پزشک در داروخانه، تغییری نسبت به قبل ندارد.

اخبار بازار ایران – در این راستا به طور نمونه بررسی افشای اطلاعات با اهمیت نماد دیران (شرکت ایران دارو) که در تاریخ ۱۷ آبان ماه در سامانه کدال منتشر شده است، نشان می‌دهد که کپسول امپرازول ۲۸ عددی، بیش از ۷۳ درصد افزایش داشته و از ۹۶۶۲ تومان به ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. همچنین قرص فاموتیدین ۳۰ عددی، ۳۰ عددی از ۶۲۱۰ تومان به ۸۴۰۰ تومان رسیده که افزایشی بیش از ۳۵ درصدی داشته است.

در اطلاعیه این شرکت آمده است که در راستای رعایت مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل افشای اطلاعات، نرخ فروش تعدادی از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

همچنین در گزارش افشای اطلاعات با اهمیت نماد دامین(داروسازی امین)، به دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف منتهی به سال مالی ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱ اشاره شده است.

نگاهی به جدولی که این شرکت در صورت مالی خود منتشر کرده است، نشان می‌دهد قیمت مصرف ویتامین ب۱ از هزار تومان در تاریخ ۲۹ آبان سال گذشته به ۱۳۰۰  تومان در دوم آبان سال جاری رسیده که افزایشی ۳۰ درصدی داشته است.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

همچنین قیمت مصرف کننده ۳۰ عدد قرص بروپین از ۸۷۰ تومان در تاریخ ۲۰ تیرماه سال گذشته به ۱۱۶۰ تومان در تاریخ دوم آبان ماه سال جاری رسیده که ۳۳ درصد افزایش قیمت داشته است.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

در این راستا، شربت دیفن هیدرامین کامپاند در سال جاری دو بار افزایش قیمت را تجربه کرده است. قیمت مصرف کننده این شربت در تاریخ ۲۲ تیرماه بیش از ۱۱ هزار و ۹۰۰ بود که در دوم آبان ماه به ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. درحالی که شربت دیفن هیدرامین در تاریخ ۲۶ مرداد سال گذشته ۱۰ هزار تومان قیمت داشت.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

بر این اساس، قیمت هر بسته قرص سرماخوردگی بزرگسالان در ۲۷ مهرماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵ هزار تومان بوده که با افزایشی بیش از ۶۵ درصدی به ۲۴ هزار و ۷۸۰ تومان در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری رسیده است.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

قیمت قرص ستیریزین با افزایشی بیش از ۸۱ درصدی از ۸۵۰۰ تومان در تاریخ ۲۹ آبان سال گذشته به ۱۵ هزار و ۴۱۰ تومان در دوم آبان ماه سال جاری رسیده است.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

در اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت نماد دتولید(داروسازی تولید) نیز با افزایش نرخ برخی از محصولات گروه ب اشاره شده که علت آن پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و بر اساس مجوزهای سازمان غذا و دارو ذکر شده است.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها
نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها
نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

طبق اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت البرزدارو با نماد دالبرز که در آن از تغییر نرخ فروش برخی از محصولات این شرکت جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو خبر داده است، جعبه صدتایی کپسول مفنامیک اسید۶۰۰۰ تومان، جعبه صدتایی قرص استامینوفن ۵۰۰، ۲۳ هزار و ۲۵۰ و شربت دیفن هیدرامین بیش از ۳۵۰۰ تومان افزایش قیمت داشته اند.

نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها
نگاهی به افشای اطلاعات شرکت‌های دارویی و تغییر قیمت داروها

شرکت داروسازی فارابی با نماد دفارا، داروسازی کوثر با نماد دکوثر، شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با نماد دلقما نیز هرکدام به صورت جداگانه در اطلاعیه‌های های افشای اطلاعات خود از دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات -گروه الف خبر داده‌اند.

البته از ۲۳ تیرماه طرح “دارویاری” در کشور کلید خورده که به این ترتیب در اجرای این طرح با اصلاح سیاست‌های ارزی دارو (حذف ارز ترجیحی) و انتقال مستقیم یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به مردم، پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یافته، اقلام بیشتری از داروها زیر چتر بیمه‌ها رفته و در عین حال تلاش شده تا قیمت دارو به سمت واقعی شدن سوق یابد که برای تولیدکننده نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.

البته با این شرط که «پرداختی از جیب بیمار» افزایش نیابد؛ بنابراین باوجود حذف ارز ترجیحی دارو و جایگزین شدن ارز نیمایی، قیمت دارو برای بیمار به شرط ارائه نسخه پزشک در داروخانه، تغییری نسبت به قبل نداشته است.

 منبع: ایسنا