8b6e33345ac8d5ffd9cf0d107a7d9e9d L
یک مقام مسئول:

فروش اجباری روغن موتور ممنوع است

مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت گفت: عاملان توزیع حق ندارند محصولات روغن موتور را اجباری یا سبدی به تعویض کاران روغن بفروشند و در صورت مشاهده، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

اخبار بازار ایران – محمدجواد نظرزاده در یک گفت و گوی تلویزیونی اظهار کرد: مشکلی در تولید روغن موتور در کشور وجود ندارد و برخی مشکلات جزئی که در بازار این محصول دیده می‌شود در بخش توزیع است که آن هم به زودی برطرف می‌شود.

مدیرکل دفتر خدمات آماد و توزیع وزارت صمت گفت: تخلفات برخی توزیع کننده ها در سطح عرضه در سامانه جامع تجارت رصد شده و با آنها برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: عاملان توزیع حق ندارند محصولات روغن موتور را به صورت اجباری یا سبدی به تعویض کاران روغن تحمیل کنند و در صورت مشاهده، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 منبع: مهر