62414474

صعود تورم آلمان

تورم آلمان در ماه اکتبر به ۱۰.۴ درصد رسید.

اخبار بازار ایران – به گزارش اکونومیک، طبق گزارش اولیه اداره آمار فدرال (دستاتیس) قیمت مصرف‌کننده در آلمان در ماه اکتبر نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد افزایش یافت.

نرخ تورم سالانه در ماه سپتامبر نیز به ۱۰ درصد رسید.

در اکتبر ۲۰۲۲، قیمت انرژی و مواد غذایی به ترتیب ۴۳ درصد و ۲۰.۳ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت زیرا قیمت کل کالاها ۱۷.۸ درصد افزایش یافت.

قیمت خدمات نسبت به سال گذشته چهار درصد بیشتر بود، در حالی که اجاره بها ۱.۸ درصد افزایش یافته است.

به صورت ماهانه، قیمت مصرف‌کننده در اکتبر ۲۰۲۲ به میزان ۰.۹ درصد افزایش یافت.

 منبع: ایسنا