1398090411305850718958724

فروش ۱۴۰۰ میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در ۶ مزایده

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، امسال ۶ دوره مزایده الکترونیکی برگزار کرده است که در آن بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رفته است.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از سازمان اموال تملیکی؛ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، امسال ۶ دوره مزایده الکترونیکی برگزار کرده است که در آن بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا به فروش رفته که این مبالغ به‌حساب خزانه کشور واریز شده است.

این مزایده‌ها در هزار و ۵۰۶ گروه کالا برگزار شده است. در مزایده الکترونیک ۲۶۱ سازمان اموال تملیکی کشور ۳۰ استان مشارکت داشته و در اجرای آن سهیم بودند.