61877234

مردم به کیفیت گوشت و مرغ ایرانی اعتماد دارند

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امروزه کسی دنبال فرآورده های غذایی خارجی نیست زیرا مردم به کیفیت محصولات داخلی اطمینان دارند.

اخبار بازار ایران – جواد ساداتی نژاد گفت: اگر امروز مردم ما در حوزه غذا با آرامش خرید و مصرف می کنند، دلیل آن این است که دامپزشکان ما کارشان را به درستی انجام می دهند. اگر مردم به کار دامپزشکان شک داشتند، شرایط ما طور دیگری بود. امروز کسی دنبال فراورده های گوشتی و غذایی خارجی نیست. چون احساس می کند کیفیت محصولات ایرانی بسیار خوب است و در مصرف امنیت خاطر دارد. این یعنی به دامپزشکان کشور اعتماد دارد.

ساداتی نژاد ادامه داد: اگر میخواهیم صادرات پایداری در حوزه کشاورزی داشته باشیم. بخشی از مسئله به این موضوع مربوط می شود که محصولات ما در بازار هدف به راحتی به فروش برسد. این یعنی باید سلامت و ایمنی محصول مورد تایید قرار بگیرد.

وزیر جهار کشاورزی ضمن اشاره به سختی های دامپزشکان کشور گفت: ما کشوری هستیم که 15 همسایه داریم .طبیعتا وقتی تعداد کشور های همسایه زیاد هستند در حوزه دامی ممکن است بیماری های دامی به سرعت منتقل شود به همین دلیل نقش دامپزشکی در این زمینه حائز اهمیت است.

 منبع: باشگاه خبرنگاران