n83148371 72743925

اصلاح شیوه‌نامه صادرات دام در دولت سیزدهم؛ رانت ۳۰ساله را متوقف کرد

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: شیوه‌نامه صادرات دام، حذف امضای طلایی و واگذاری امور به استان‌ها توسط وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم، رانت ۳۰ساله و فساد را متوقف کرد.

اخبار بازار ایران – «عبدالرضا مصری» امروز دوشنبه در مراسم اولین اجلاس سراسری و رونمایی از ابلاغ سند الگوی کشت محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) ضمن تقدیر از وزیر جهاد کشاورزی به دلیل تدوین شیوه‌نامه صادرات دامT افزود: وزیر دست پاک جهاد کشاورزی این شیوه‌نامه را اصلاح کرد و اختیارات را به روسای سازمان‌ها داد که بیانگر درایت ایشان است.

نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بازگشت اختیارات بازار به وزارت جهاد کشاورزی و بازگشت ثبات مصرف و تامین محصولات غذایی و کشاورزی در این دوره انجام شده و عزم جدی در اجرای الگوی کشت قابل‌تحسین است.

تبدیل اجرای الگوی کشت به الگوی رفتاری کشاورزان

مصری با تاکید بر اینکه با ایجاد رقابت در اجرای الگوی کشت باید این طرح را به الگوی رفتاری در کشاورزان تبدیل کنیم گفت: تمامی بخش‌ها و اصناف دارای ضوابط و چارچوب هستند و مردم خود را با ضوابط تطبیق می‌دهند؛ اما در بخش کشاورزی دولت خود را با مردم تطبیق می‌داد که با اجرای این طرح بخش کشاورزی ساماندهی خواهد شد.

وی تصریح کرد: کشاورزان نباید دغدغه کاشت و برداشت محصول را داشته باشند و ما انتظار داریم تمام سازمان‌ها با هم در اجرای الگوی کشت رقابت کنند و از بالاترین راندمان در استان‌ها تقدیر کشوری شود که در سال‌های بعد کشاورزان بیشتری به اجرای طرح ترغیب شوند.

نایت رییس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ۳۰ درصد جمعیت کشور به الگوی کشت وابسته است افزود: مجلس شورای اسلامی آمادگی همکاری و حمایت کامل در اجرای الگوی کشت را با وزارت جهاد کشاورزی دارد.

به گزارش ایرنا، اولین اجلاس سراسری و ابلاغ سند الگوی کشت محصولات کشاورزی سال زراعی (۱۴۰۲ – ۱۴۰۱) با حضور مخبر معاون اول رییس جمهوری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی در سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

 منبع: ایرنا