57917842

۸۰۰ هزار نفر در انتظار تولید کارت سوخت هستند

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: هم اکنون حدود ۸۰۰ هزار نفر در انتظار تولید کارت سوخت هستند.

اخبار بازار ایران – محمد صادقی گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود یک میلیون و ۳۰۰ کارت سوخت تولید و در اختیار مردم قرار گرفته است.

به گفته او، ۸۰۰ هزار کارت سوخت مربوط به سال گذشته بوده که تا نیمه اول امسال تولید و در اختیار متقاضیان قرار دادیم، همچنین ۵۰۰ هزار کارت سوخت مربوط به تقاضای امسال بود.

صادقی می‌گوید: تمامی تقاضا‌هایی که تا نیمه نخست خرداد اتفاق افتاده، در اختیار مردم قرار دادیم.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: آن دسته از افرادی که تقاضا کردند، تاکنون کارت سوخت دریافت نکردند، تا نیمه اول آذر سعی می‌کنیم در اختیارشان قرار دهیم. براین اساس حدود ۸۰۰ هزار نفر در انتظار تولید کارت سوخت هستند.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان