بورس کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را حفظ کرد

روند نزولی در بازار سرمایه در هفته‌های اخیر باعث شده بود شاخص کل که توانسته بود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کند، روز گذشته تا یک میلیون و ۵۰۱ هزار واحد کاهش یابد اما امروز این شاخص با ۲۰۰۰ واحد افزایش توانست این کانال را حفظ کند.

اخبار بازار ایران – شاخص کل بورس امروز با ۲۷۴۱ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۵۰۴ هزار واحد ایستاد. این در حالیست که شاخص کل با معیار هم وزن ۳۸۸ واحد کاهش یافت و به رقم ۴۱۷ هزار و ۲۹۵ واحد رسید. در این بازار ۳۹۲ هزار معامله به ارزش ۳۹ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال انجام شد. پالایش نفت اصفهان، پتروشیمی نوری، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پتروشیمی بوعلی، پالایش نفت بندرعباس و بانک نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشت. در آن سوی بازار سرمایه شاخص کل فرابورس دو واحد افزایش یافت و رقم ۲۰ هزار و ۳۰۵ واحد را ثبت کرد.

در این بازار ۲۲۴ هزار معامله انجام شد که ۱۲۴۳ میلیارد ریال ارزش داشت. پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی تندگویان، بانک دی و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل سنگ آهن گوهرزمین، سرمایه گذاری صباتامین و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

 منبع: ایسنا