همایش مدیران بیمه ایران در یزد برگزار شد

نخستین همایش مدیران اجرایی با هدف افزایش صمیمیت و همدلی میان مدیران در حضور مدیرعامل و رییس هیات مدیره در شهر یزد برگزار گردید.

اخبار بازار ایران – حسن شریفی رییس هیات مدیره ومدیر عامل مدیرعامل در این همایش با تاکید بر همدلی و انسجام اظهار داشت: همه ما باید ادامه دهنده مسیر پیشینیان خود در شرکت باشیم.

شریفی با اشاره به برگزاری مجمع در ماه های آتی خواستار پالایش نمایندگان، وصول مطالبات و همدلی همکاران و نمایندگان برای پیشبرد راهداف شرکت شد.

شریفی با تقدیر از همدلی اعضای هیات مدیره و با اشاره با همفکری با معاونین مدیر عامل گفت: همزمان با الزام قانونی در خصوص برگشت همکاران مشمول ماده 17 عهد بستیم که برای رفع نیازهای شرکت فقط از استعداد همکاران خود استفاده کنیم و لذا فرهنگ ما میتوانیم را ترویج نمودیم.

تاکید بر رسالت اصلی بیمه ایران در فروش حرفه ای و پرداخت خسارت با کیفیت و بی منت از مواردی بود که در سخنان مدیرعامل به آن اشاره گردید.

گفتنی است  این نشست با محوریت دوره مربیگری برای ارتباط عاطفی موثر برگزار شد پدر آن  علاوه بر مدیران بیمه ایران نماینده کانون بازنشستگان و نماینده کانون سراسری نمایندگان نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مسایل داخلی پرداختند.