حرکتی دیگر در بیمه ایران برای نیل به شفافیت حسابها

طبق آخرین گزارش ها و آمارهای ارائه شده، شرکت سهامی بیمه ایران موفق شده است که در وصول مطالبات و ریکاوری به توفیقات بیشتری نسبت به گذشته نایل شود.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، اقدامات انجام گرفته در زمینه وصول مطالبات معوق که با همت، پشتکار و تلاش ها و پیگیری های شبانه روزی همکاران ذی ربط در صف و ستاد، شعب و امور حقوقی صورت پذیرفته، مورد قدردانی حسن شریفی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه ایران قرار گرفته است.
اعمال نظارت و کنترل مستمر بر فرآیندها و مراقبت های کامل برای حفظ حقوق شرکت توسط مسئولین حقوقی و کارشناسان ذی ربط، بیش از همیشه و به عنوان یک تکلیف مورد تاکید مدیرعامل بیمه ایران قرار دارد.
با توجه به تاکیدات مدیرعامل بیمه ایران مبنی بر ضرورت استمرار پیگیری ها و جدیت فزونتر در تلاشها برای وصول مطالبات و رویکرد نوین هیات مدیره در ارائه راهکارهایی جهت تسریع در وصول مطالبات و جلوگیری از ایجاد مطالبات جدید بیمه ای، اولویت کمیته پیگیری وصول مطالبات و مدیریت حقوقی بیمه ایران سرعت بخشیدن به انجام امور مرتبط با وصول مطالبات معوق است.