156438247

جنس فروشنده‌های واقعی بازار مسکن

اگرچه تمایل به فروش در بازار مسکن کاهش یافته و دست کم طی یک هفته سپری شده از سال کاری جدید، تعداد فروشنده‌های جدید در بازار مسکن انگشت‌‌شمار بوده است، اما به نظر می‌‌رسد یک گروه از فروشنده‌ها که از سال گذشته قصد فروش داشته‌‌اند، به معامله اصرار دارند و قصدی برای انصراف ندارند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر یک گروه از فروشنده‌ها در بازار مسکن حضور پررنگ دارند؛ گروهی که واسطه‌های ملکی از آنها به عنوان «فروشنده واقعی» یاد می‌کنند.

اخبار بازار ایران –  این گروه کسانی هستند که آپارتمان‌‌های دچار نقصان امکانات یا بعضا مشکل‌‌دار را برای فروش عرضه کرده‌‌اند. جنس این فروشنده‌ها اغلب تبدیل به احسنی است اما تبدیل به احسنی‌‌های حاضر در بازار مسکن فروردین نیز خود دو گروه هستند؛ به این ترتیب که یک گروه متقاضی تبدیل به احسن خانه‌‌ای هستند که در آن سکونت دارند و گروه دیگر برای تبدیل به احسن خرید سرمایه‌‌ای خود برنامه‌‌ریزی کرده‌‌اند. به اذعان معدود جست‌وجوگران بازار مسکن که اکنون در بازار حضور دارند، اغلب فایل‌‌های عرضه شده برای فروش که از قضا با قیمت نسبتا مناسبی هم فایل شده‌‌اند، از جنس آپارتمان‌‌های بدون پارکینگ یا آسانسور و بعضا حتی بدون نور و نقشه استاندارد هستند.  همین موضوع سبب شده فرآیند جست‌وجوی متقاضیان مسکن طولانی‌‌تر شود و از طرفی با وجود فروشنده واقعی بودن عرضه‌‌کنندگان این آپارتمان‌‌ها، کمتر بازدیدی به معامله ختم شود.

mz7gF6yO55Bb
 منبع: دنیای اقتصاد