6526400000000

خرید سهام ایران خودرو و سایپا ممنوع شد؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: خرید سهام ایران خودرو و سایپا توسط شرکت‌های زیر مجموعه این دو شرکت غیرقانونی است.

اخبار بازار ایران – عزت اله اکبری تالارپشتی می‌گوید: برخی از شرکت‌های زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا، با هزینه خود این دو خودروساز، سهام آن‌ها را می‌خرند که این موارد جزو بی نظمی آن‌ها به شمار می‌آید که دولت به این موضوع ورود کرده است.

در میان دستورات ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه آینده به بخش غیردولتی از جمله راهکار‌ها بود که موردتوجه اکثر فعالان حاضر در بازار خودرو قرار گرفت.

آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود سهام حدود ۵‌ درصدی دولت در ایران‌خودرو و سهام حدود ۱۸‌ درصدی دولت در سایپا، کامل وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه‌ها آزاد شوند تا امکان واگذاری آن‌ها فراهم شود.

آقای فاطمی امین وزیر صمت گفته بود قیمت گذاری در دو شرکت ایران خودرو و سایپا آغاز شده و امیدواریم تا چند ماه آینده این دو شرکت در بورس به صورت بلوکی عرضه شوند.

 منبع:  باشگاه خبرنگاران