بانکی

ساعت کار بانک‌ها در ماه رمضان مشخص شد

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد ساعت کاری بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت کمتر شده است.

اخبار بازار ایران – شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد؛ ساعت کاری بانک‌ها یک ساعت کم شد.

شورای هماهنگی بانک‌ها اعلام کرد ساعت کاری بانک‌ها در ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت کمتر شده است.

768x720 1