تحقیقات بیشتر نفت‌خبر درباره هویت شرکت «آوانگارد»

در مقاله‌ای که دو سال پیش، در آگوست ۲۰۲۰ در واشنگتن‌پست به چاپ رسیده است می‌توان اثری از این شرکت پیدا کرد.

اخبار بازار ایران – مطلب مربوط به ماجرای نفت‌کش‌های ایرانی در ونزوئلا است و بر اساس ادعای این روزنامه پای این شرکت نیز در میان بوده است.

بنا به ادعای واشنگتن‌پست آوانگارد گروپ اصلا یک شرکت دریایی است که در انتقال نفت ایران به سایر کشورها کمک کرده است.

باز بنا به ادعای این روزنامه آمریکایی یکی از شرکت‌های اقماری آوانگارد در خرید کشتی “گریس ۱” نقش داشته است. ادعایی که مدرکی برای تایید آن وجود ندارد‌.

ادعاهای بسیار دیگری نیز حول‌وحوش شرکت آوانگارد که به یک روایت هندی و به یک روایت ایرانی و مستقر در دوبی است به دست نفت‌خبر رسیده که به دلیل عدم امکان تایید مستقل آن انتشارش به آینده و شرایط مناسب موکول می‌شود.