1099751 163

اعلام نرخ حق‌الوکاله بانک اقتصادنوین در سال 1401

هیئت‌مدیره بانک اقتصادنوین نرخ حق‌الوکاله سال 1401 را حداکثر 2 درصد تعیین کرد.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در راستای اجرای مقررات و ضوابط بانک مرکزی ج.ا.ا. و تصویب هیئت مدیره، نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری در سال 1401، حداکثر معادل 2 درصد خالص منابع سپرده‌گذاران تعیین شد.

همچنین رویه پرداخت سود قطعی برای سال‌های 1400 و 1401 به تناسب مانده سپرده‌ها و مدت زمان آنها خواهد بود.