3050472

بیمه ایران طرح صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را آغاز کرد

در آستانه فرارسیدن تعطیلات نوروزی و اعلام ستاد ملی کرونا مبنی بر موافقت با انجام سفرهای نوروزی با رعایت پروتکل های مربوطه، شرکت سهامی بیمه ایران، صدور بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده را ، از بیستم اسنفد ماه1400 آغاز کرد، هموطنان می توانند جهت خرید این بیمه نامه به شعب و نمایندگی های بیمه ایران در سراسر کشور مراجعه نمایند.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، فاطمه برهمن مدیر کل بیمه ای اشخاص با اعلام این خبر افزود : تمامی اعضای خانواده شامل سرپرست، همسر، فرزندان، پدر ومادر سرپرست و پدر و مادر همسر می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند، این بیمه نامه، بدون محدودیت سنی و با  مدت یک ماهه، از ساعت 24 روز 20 اسفند 1400 شروع و تا ساعت 24 روز ‏‏20 فروردین1401خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد:  وقوع حوادث در زندگی روزمره، امری اجتناب ناپذیر است و همه ما هر روز با خطرات زیادی مواجه هستیم که با رفتن به سفر، ممکن است این خطرات تشدید شوند. در همین راستا  وبا هدف افزایش آرامش خانواده ها و اشاعه فرهنگ بیمه، بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده، در چهار طرح به شرح زیر با پوشش های  فوت ، نقص عضو دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر از اعضای خانواده و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده ارائه شده و هر یک از بیمه گذاران می توانند یکی از  این طرح ها را  به دلخواه برای  پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده خویش انتخاب نمایند.

پوشش بیمه ای بیمه نامهمبلغ تعهدات بیمه نامه ( بر حسب ریال  )                       
طرح اولطرح دومطرح سومطرح چهارم
فوت بر اثر حادثه برای هر نفر بیمه شده000‏/000‏/250000‏/000‏/500000‏/000‏/750000‏/000‏/000‏/1
نقص عضو و ازکارافتادگی دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر بیمه شده000‏/000‏/250000‏/000‏/500000‏/000‏/750000‏/000‏/000‏/1
هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل خانواده000‏/000‏/25000‏/000‏/50000‏/000‏/75000‏/000‏/100

مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده براساس هر یک از طرح های ارایه شده، به شرح زیر می باشند:

شماره طرحطرح اولطرح دومطرح سومطرح چهارم
مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده (ریال )000‏/50000‏/100000‏/150000‏/200