موافقت با نامگذاری معبری به نام مرحوم «رضا مقدسی» در پایتخت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تغییر نام کوچه بیمه، به نام مرحوم «رضا مقدسی» مدیرعامل فقید خبرگزاری مهر موافقت کردند.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران،‌ در اولین جلسه از بررسی پیشنهادات کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران پیشنهاد تغییر نام کوچه بیمه در منطقه ۶ تهران به نام «مرحوم رضا مقدسی» مدیرعامل فقید خبرگزاری مهر مورد بررسی قرار گرفت.

امانی از اینکه نام یکی از اصحاب رسانه برای نامگذاری یکی از معابر مورد توجه قرار گرفته تقدیر کرد و نادعلی درباره علت پیشنهاد این نامگذاری گفت: علت تغییر نام کوچه بیمه به نام مرحوم رضا مقدسی صرفاً به دلیل وجود خبرگزاری مهر در این معبر نیست، بلکه به اذعان اصحاب رسانه مرحوم مقدسی جزو افراد خوشنام و سلیم در رسانه بودند و خواستیم یاد ایشان زنده باشد.