خانگی 2

ورود سازمان حمایت به ماجرای گران فروشی شرکت‌های لوازم خانگی

سازمان حمایت با اشاره به بررسی بعمل آمده بر قیمت فروش محصولات شرکتهای تولیدکننده لوازم خانگی از آنها خواسته تا لیست قیمت مقایسه ای مورد عمل آن شرکت، شامل قیمت کارخانه ، عمده فروش و مصرف کننده مربوط به سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را ارسال کنند.

اخبار بازار ایران – افزایش قیمت برخی از محصولات لوازم خانگی توسط کارنجات تولیدی داخلی باعث شد تا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این موضوع ورود پیدا کرده و با ارسال نامه ای ضمن احضار تولیدکنندگان به سازمان، خواستار ارائه هزینه های قیمت تمام شده کالاهای لوازم خانگی شود.

در متن نامه سازمان حمایت به تولیدکنندگان لوازم خانگی آمده است:

احتراما حسب بررسی بعمل آمده بر قیمت فروش محصولات آن شرکت توسط نمایندگی ها و عوامل فروش ذیربط در آبانماه سالجاری ومقایسه آن با دوره منتهی به 6 ماهه ابتدای سال 1400 و نیز سال گذشته و از طرفی ارائه گزارش مرتبط توسط اتاق اصناف ایران درجلسه کارگروه تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور مبنی بر افزایش قیمت محصولات تولیدی آن شرکت، لطفا مقرر فرماییدضمن ارسال لیست قیمت مقایسه ای مورد عمل آن شرکت، شامل قیمت کارخانه، عمده فروش و مصرف کننده (با احتساب مالیات برارزش افزوده) مربوط به سال های 1399 و 1400 بعلاوه مستندات بهای تمام شده به همراه آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده قانونی مربوطه برای بررسی نحوه رعایت ضوابط عمومی قیمت گذاری حداکثر تا روز شنبه 15 آبان ماه به این سازمان ارسال گردد.

14000815222223547239937810
 منبع: تسنیم