انتصاب مدیرعامل جدید بانک ملت با رای هیات مدیره

رضا دولت آبادی با تصمیم و رأى اعضای هیات مدیره، به عنوان مدیر عامل جدید بانک ملت انتخاب شد.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در پی استعفای محمد بیگدلی، مدیرعامل پیشین بانک ملت، رضا دولت آبادی به عنوان مدیرعامل جدید، برگزیده و معرفی شد.

بیگدلی حدود چهار سال مدیرعاملی بانک ملت را بر عهده داشت.