نخودسیاه وزیر کار برای بیکاران!

وزیرکار از تفاهم و جمع‌بندی برسر پلتفرم ملی اشتغال در قرارگاه رفاه مردم خبر داده به گفته او منظور از پلتفرم، ایجاد یک الگو و نظام ایجاد اشتغال است و در این پلتفرم مشخص می‌شود بانک‌ها، اصناف، تعاونی‌ها، بخش‌خصوصی، متولیان بازار و دیپلماسی اقتصادخارجی چگونه باید در زمینه اشتغال‌آفرینی کار کنند.

اخبار بازار ایران؛ محمدسیاح – این درحالی است که براساس قوانین موجود در کشور سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ذاتا چنین وظایفی را داشته و دارند و مشکل اساسی و اصلی این است که هیچکدام در راستای وظایف تعریف شده خود اقدام قابل تاملی نداشته‌اند و همین است که امروز آمار بیکاری در کشور روبه رشد گذاشته و افراد بسیاری هم نگران ازدست‌دادن شغل‌شان هستند. از طرفی تا پایان سال تنها شش‌ماه باقی مانده است و در این میان کشور با مسائل اقتصادی بسیار زیادی در داخل و خارج دست به گریبان است که شاید مهمترین آن را بتوان تورم و عدم ثبات دانست که باعث شده تا کسب‌وکارها به‌دلیل نداشتن فضای امن کاری و کارآفرینان به‌دلیل مشکلات و موانع بسیار برای راه‌اندازی کار؛ یا دست از این فضا بکشند.  علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در این‌باره به «آرمان‌ملی» گفت: جمع‌آوری اطلاعات و آمارها همیشه به‌عنوان خلأ در حوزه روابط کار دیده می‌شد، حوزه حوزه اشتغال کاملا مبهمی ‌بوده و تعداد شاغلان غیررسمی ‌ما بالاتر از تعداد شاغلان غیررسمی ‌کشورهای در حال توسعه است. اینکه سامانه‌ای تشکیل شود و اطلاعات را جمع‌آوری کند قطعا اقدام مثبتی است چون براساس این اطلاعات است که می‌توانیم نتیجه‌گیری درستی را داشته باشیم. او ادامه داد: این موضوع در حوزه روابط کار مغفول مانده است و حداقل خود ما به‌عنوان اعضای شورای‌عالی کار هر زمانی که بخواهیم راجع به کارگران کشور تصمیم‌گیری کنیم مجبوریم براساس حدس و گمان این کار را انجام دهیم. بنابراین ایجاد این سامانه را به فال‌نیک می‌گیریم، اما اگر بخواهیم فکر کنیم که با ایجاد سامانه می‌توان اشتغال ایجاد کرد که این دورازذهن است. خدایی افزود: ایجاد اشتغال نیازمند اقدامات دیگری است که خود وزیرکار و نهادهای دولتی هم می‌دانند که سامانه منجر به ایجاد اشتغال نخواهد شد. نهایتا می‌تواند مشاغل موجود را معرفی کند و در هدایت نیروی کار کمک حال باشد.

  قدرت خرید کمتر و اشتغال کمتر

این عضو کارگری شورایعالی کار درباره مشکلات ایجاد اشتغال در کشور اظهارکرد: وابستگی یا مشکلات اقتصاد ما صرفا مشکلات اقتصادی نیست؛ مشکل تحریم‌ها که نشأت‌گرفته از سیاست است در موضوع اشتغالزایی موثر است. به شکلی که با ازبین‌رفتن قدرت خرید مردم در حوزه تولید اقلام ضروری خانوار، قدرت فعالیت بنگاه‌ها کاهش یافته و موجب ازدست‌رفتن قسمتی از اشتغال شده است. او ادامه داد: پایین‌بودن تکنولوژی در بنگاه‌های تولیدی خود مشکل دیگری بر سر راه افزایش اشتغال محسوب می‌شود، نداشتن بازار صادرات در جهان به‌ویژه کشورهای همسایه و عادت به خام‌فروشی و… مواردی است که مفصل و جداگانه می‌توان درباره آنها بحث کرد. خدایی درباره اینکه سازمان‌ها و نهاده‌ها در باره ایجاد اشتغال چه نقشی دارند؛ توضیح داد: به‌نظر من وظیفه اصلی وزارت کار تنطیم روابط کار است و در اصل ایجاد کار از سوی این وزارتخانه تشکیک دارم. این وزارتخانه معاونت اشتغال دارد که به اعتقاد من همه وزارتخانه‌ها در حال حاضر باید چنین معاونتی را داشته باشند چون اشتغال و تولید از مباحث مهم کشور ما است. به عقیده من وظیفه اصلی ایجاد اشتغال به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشاورزی و بعد از آنها وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است. حداقل تمام اجزای جامعه چه نهادهای عمومی‌ غیردولتی و چه نهادهای دولتی و تحت امر رهبری باید معاونت اشتغال را داشته باشند.

  کیفیت اشتغال مهمتر از آمار

خدایی با اشاره به اینکه مهمتر از ایجاد اشتغال برای آمارسازی؛ ایجاد اشتغال باکیفیت است؛ توضیح داد: اینکه صرفا اشتغالی ایجاد شود که با توجه به سطح درآمد و رفاه و معیشت و نوع تنظیم روابط کار؛ ازدیاد جمعیت شاغلان فقیر هم نمی‌تواند رویه مناسبی باشد. او اضافه کرد: اینکه وزیرکار از معاونت اشتغال کمیته امداد به وزارت کار آمده است ممکن است این موضوع را تداعی کند که هدف ایجاد اشتغال ناقص است. اشتغال‌هایی که ایجاد می‌شود و با سرکوب دستمزد و اتفاقات اینچنینی باعث کاهش بیشتر قدرت خرید مردم شود. کیفیت اشتغال هم باید مورد توجه قرار بگیرد و بعداز آن هم تمام دستگاه‌های رسمی ‌کشور وظیفه دارند در حوزه اشتغال فعالیت داشته باشند. این عضو کارگری شورایعالی کار در واکنش به اینکه کارآفرینان معتقدند ایران جهنم کارآفرینی است؛ گفت: این گفته کارآفرینان را برای برخی از کارآفرینان تایید می‌کنم؛ متاسفانه قوانین دست و پاگیر و نبود قوانین حمایتی درست و از آن طرف مزاحمت‌هایی که برای حوزه ایجاد اشتغال و کارآفرینی ایجاد می‌شود این حرف کارآفرینان را تایید کند و حرف آنها منطقی هم باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه هر دفعه حرف از مشکلات کارآفرینان به میان می‌آید عده‌ای بلندگوهای خود را آماده کرده و می‌خواهند این مشکلات را در حوزه روابط کار بین کارگر و کارفرما ببینند و آدرس اشتباه بدهند. او ادامه داد: عده‌ای در کانون‌های کارفرمایی هستند که برای کارآفرینان و کارفرمایان ما تصمیم می‌گیرند ولی کارآفرین و کارفرما نیستند و اصلا دغدغه‌های اصلی کارفرماها برایشان مطرح نیست. امروز وقتی یک کارآفرین شروع به فعالیت می‌کند تمام نهادهای موجود در کشور از اداره مالیات گرفته تا شهرداری و… به سراغش می‌روند و مشکلات و موانعی را برای کارآفرین ایجاد می‌کنند که نتواند به فعالیت خود ادامه دهد و تنها جایی‌که از کافرماها حمایت می‌شود بحث کارگری است. امروز اگر بخواهیم از آن  منظر به بحث تولید و کارفرما نگاه کنیم ایران بهشت کارفرمایان است، چون پایین‌ترین دستمزد در دنیا به کارگران ایرانی پرداخت می‌شود. خدایی اظهارکرد: از آن طرف هم می‌تواند به‌سادگی کارگرهایی را به استخدام خود دربیاورد که بیش از 96 درصد آنها امنیت شغلی ندارند و عملا در مقابل کارفرما با توجه به قوانین تسلیم محض هستند. این همان جاهایی است که آدرس اشتباه می‌دهند.

 منبع: آرمان ملی