کوچکترین اشتباه سازمان مالیاتی، مردم را به کف خیابان می‌کشاند! (فیلم)

غلامحسین دوانی، عضو انجمن حسابداران: در ماجرای مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سهام کنار گذاشته شده که این خیلی خطرناک است.

اخبار بازار ایران – ۳ میلیون خانه خالی نداریم، این آمار خود فریبی است، گرفتن مالیات بر مسکن اشتباه است./نود اقتصادی