مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد

با حکم وزیر نفت، علی فروزنده مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت شد.

اخبار بازار ایران – جواد اوجی، وزیر نفت در حکمی علی فروزنده را به‌عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ایران منصوب کرد.

فروزنده از خبرنگاران قدیمی حوزه نفت و همچنین سردبیر اقتصادی خبرگزاری فارس بوده است.