99 05 28 06

روحانی دلار را بیش از ۲۱۰۰۰ تومان گران کرد و رفت

در تیرماه امسال و با پایان کار دولت روحانی، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که بیانگر افزایش بیش از ۲۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در دولت روحانی است.

اخبار بازار ایران – ۸ سال پیش در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت دلار در بازار آزاد به طور متوسط ۳۲۷۰ تومان بود. اما در تیرماه امسال و با پایان کار دولت روحانی، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۵۰۰۰ تومان نزدیک شد که بیانگر افزایش بیش از ۲۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار در دولت روحانی است.

637636639272911620

به عبارت دیگر نرخ ارز در دولت روحانی بیش از ۶۶۰ درصد افزایش یافت.

 منبع: نود اقتصادی