99 04 22 05

دولت روحانی رکورددار کمترین معاملات مسکن شد

در شروع دولت حسن روحانی تعداد معاملات مسکن شهر تهران بیش از ۸ هزار فقره بوده که این تعداد در آخرین ماه حضور دولت روحانی به حدود ۵ هزار فقره رسیده است.

اخبار بازار ایران – مقایسه تعداد معاملات مسکن انجام شده در شهر تهران از تیرماه ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی ۸ سال اخیر در دو مقطع تیرماه ۱۳۹۸ و تیرماه ۱۴۰۰ کمترین معاملات مسکن به ثبت رسیده است.

طبق این آمارها، در شروع دولت حسن روحانی تعداد معاملات مسکن شهر تهران بیش از ۸ هزار فقره بوده که این تعداد در آخرین ماه حضور دولت روحانی به حدود ۵ هزار فقره رسیده است.

637634233483901017

قابل ذکر است معاملات مسکن تهران در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال‌های ۹۹، ۹۷، ۹۶ و ۹۵ کاهش بیش از ۶۴ درصدی را نشان می‌دهد و نسبت به تیرماه ۹۲ نیز کاهش ۳۸ درصدی داشته است.

 منبع: نود اقتصادی