هزینه ۲۹۵ میلیارد تومانی بانک ملت برای تبلیغات

گروه بانک ملت طی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان برای تبلیغات و انتشارات هزینه کرده است.

اخبار بازار ایران – گروه بانک ملت طی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹۴ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان برای تبلیغات و انتشارات هزینه کرده است. این رقم معادل وام ازدواج ۵۰ میلیون تومانی تعداد ۵۹۰۰ نفر در سال گذشته بوده است.

637629778935331520

قابل ذکر است حدود ۲۳۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به بانک ملت و مابقی مربوط به سایر زیرمجموعه‌های گروه بوده است.

 منبع: نود اقتصادی