2374488

سه برابر شدن زیان خالص ایران خودرو نسبت به سال گذشته

۳ برابر شدن زیان خالص ایران‌خودرو طی سال گذشته درحالی رخ داده که قیمت کارخانه‌ای خودروهای این شرکت به طور متوسط ۷۰ درصد رشد داشته است.

اخبار بازار ایران – براساس گزارش مجمع عمومی ایران‌خودرو، زیان خالص این شرکت در سال ۱۳۹۹ به ۱۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۵ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان سال ۹۸ رشد ۳ برابری داشته است.  اما ۳ برابر شدن زیان خالص ایران‌خودرو طی سال گذشته درحالی رخ داده که قیمت کارخانه‌ای خودروهای این شرکت به طور متوسط ۷۰ درصد رشد داشته است.

637627354471093985

لازم به ذکر است طبق آمارهای صورت مالی ایران‌خودرو، در سال گذشته درآمد عملیاتی شرکت نزدیک به ۶۱ هزار میلیارد تومان و بهای تمام شده درآمد عملیاتی نیز ۷۰/۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

 منبع: نود اقتصادی