156914272

مراقب کلاهبرداران مالیاتی باشید

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام‌کرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک مالیاتی، پرتال یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور است و مودیان باید در مورد پیامک‌های مشکوک هشیار باشند.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، «هادی خانی» با بیان اینکه به‌تازگی مشاهده شده پیامک‌هایی با مضمون انجام تکالیف قانونی یا برخی خدمات سازمان به مودیان ارسال شده، اظهار داشت: منبع این پیامک‌ها، سامانه‌های متمرکز پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور نبوده و با توجه به حساسیت موضوع یا امکان بروز هر گونه سوء استفاده توسط افراد فرصت‌طلب، لازم است مودیان نسبت به این موضوع هشیار باشند.

وی تاکیدکرد: تنها مرجع ارائه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور، پرتال سازمان به آدرس WWW.INTAMEDIA.IR یا درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان به آدرس MY.TAX.GOV.IR است.

خانی افزود: همچنین سرشماره پیام کوتاه سازمان امور مالیاتی کشور، شماره ۵۰۰۰۵۱۵۲۶ است.