اقتصاد چین روی سرعت گیر

رشد سه ماهه دوم چین به نسبت سه ماهه اول نصف شد.

اخبار بازار ایران – به گزارش ساوث چاینا مورنینگ پست، اقتصاد چین در سه ماهه دوم امسال رشد ۷.۹ درصدی را به ثبت رساند که در مقایسه با فصل قبل ۸.۴ درصد کمتر شده است. این رشد اقتصادی هم چنین ۰.۵ درصد کمتر از نرخ پیش بینی شده قبلی توسط کارشناسان است و بدترین رشد اقتصادی فصلی چین در طول دو فصل اخیر محسوب می شود. 

چوپینگ ژو- کارشناس امور اقتصادی چین در بانک چی پی مورگان  گفت: به نظر می رسد که اقتصاد چین با روزهای بد کرونایی خداحافظی کرده اما این بدان معنا نیست که برای همیشه شاهد رشدهای خیلی سریع باشیم بلکه اتفاقا برعکس به تدریج از سرعت رشد کاسته خواهد شد اما انتظار من این است که رشد اقتصادی برای طولانی مدت در محدوده مثبت باقی بماند. 

هر چند که چین اولین کشوری بود که به  طرز گسترده ای با پیامدهای ویروس کرونا درگیر شد، با کاهش سرعت شیوع این ویروس و بازگشایی تدریجی کسب و کارها توانسته است تا حد زیادی به سطوح قبل از بحران بازگردد. 

رشد اقتصادی در ۶ ماه اخیر ۱۲.۲ درصد اندازه گیری شده که در مقایسه با دوره مشابه منتهی به سال قبل ۱۲.۵۷ درصد بیشتر شده است. چین اکنون به نخستین کشور در بین ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان تبدیل می شود که خروج از رکود عمیق را جشن می گیرد. 

در بین بخشهای مختلف، رشد بخش دارایی های ثابت با ۱۲.۶ درصد، بیشتر از سایر بخش ها بوده است و پس از آن نیز خرده فروشی با رشد ۱۱.۴۳ درصدی و خدمات با ۹.۶ درصد قرار دارند. 

متوسط رشد اقتصادی چین در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۱ برابر با ۹.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ رشد ثبت شده مربوط به سه ماهه نخست سال ۱۹۹۳ با ۱۵.۳ درصد  و کمترین نرخ رشد ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۰ با منفی ۳.۸ درصد بوده است.

 منبع: ایسنا