2018 01 08 38531 1515382258. large

ایران در بین بزرگ‌ترین استخراج کنندگان بیت‌کوین

ایران پنجمین کشور دنیا از نظر میزان استخراج بیت کوین است.

اخبار بازار ایران – ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز مالی دانشگاه کمبریج نشان می دهد که میزان تمایل استخراج کنندگان در جهان برای اسخراج بیت کوین طی ماه های اخیر کاهش معناداری را تجربه کرده تا جایی که هش ریت شبکه بیت کوین از ۷۵.۵ واحد در سپتامبر ۲۰۱۹ به تنها ۴۶ واحد در ماه آوریل امسال کاهش پیدا کرده است. از جمله دلایل اصلی کاهش استخراج بیت کوین در جهان می توان به سختگیری های دولت و بانک مرکزی چین روی فعالان چینی اشاره کرد که بسیاری از آن ها را وادار به خاموشی دستگاه ها یا مهاجرت از چین کرده است. 

چین کماکان اصلی ترین کانون استخراج بیت کوین در جهان باقی مانده و آمریکا نیز با افزایش سهم خود از ۴ درصد کل استخراج ها به ۱۶ درصد به مقام دوم رسیده است. قزاقستان با هشت درصد کل استخراج های انجام شده در رده سوم قرار دارد و پس از آن نیز نام ایران و روسیه در این رده بندی دیده می شود. 

 منبع: ایسنا