رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران

فساد را در ادارات دولتی بخشکانید

رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران در خصوص انتظارات اصناف از رئيس جمهور منتخب تاکيد کرد: متاسفانه دولت ها با اينکه پشتيباني اصناف را در هر دوره ديده اند هيچگونه حمايتي از جايگاه اين فراکسيون بزرگ اقتصادي در کشور نمي کنند. در دولت گذشته نمي گويم اصلاً حمايتي وجود نداشت؛ اما آنچه که شايسته و بايسته اصناف بود در هيچ يک از دولت ها اجرا نشد.

عليرضا نيک آيين، رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران با اشاره به حضور ميليوني افراد در انتخابات رياست جمهوري بيان داش : اصناف از جمله افرادي بودند که با حضور خود در انتخابات رياست جمهوري ثابت کردند که مدافع نظام و مدافع دولت خود هستند، اما انتظار و توقع اصناف هيچگاه بيجا، بي دليل و غير منطقي نبوده است. ما هميشه در صحنه حضور داشتيم. از زمان انقلاب اسلامي، دفاع مقدس، مشکلاتي نظير سيل، زلزله و بلاياي طبيعي حضور در محافل و جايگاه هايي که دفاع از دولت و نظام را در بر داشت نشان از حمايت کامل اصناف از نظام شان دارد .

وي با تاکيد بر اينکه هيچ گونه حمايتي از سوي دولت و سازمان امور مالياتي صورت نگرف. افزود: مشکلات اصناف در دو سه سازمان بيشتر خلاصه نمي شود، خصوصا اهم مشکلات آنها با سازمان امور مالياتي است. در دو سال گذشته اکثر اصناف تعطيل بودند؛ اما سازمان امور مالياتي که بخش مهمي از بدنه دولت است نه تنها از اصناف حمايت نکرد؛ بلکه بر ميزان ماليات سال ۹۸ به نسبتهاي مختلف و درصدهايي را اضافه و بر مطالبات خود اصرار ورزيد در حاليکه ميدانست اصناف طي دو سال گذشته هيچ گونه درآمدي نداشتند و مشکلات اقتصادي، تورم، نوسان دلار و ارز بلايي بسيار بزرگ بر سر اين طيف وسيع و فراکسيون اقتصادي آورده است.

نيک آئين ادامه داد: آنچه که ما از دولت انتظار و توقع داريم، نابودي فساد در کليه ادارات، سازمانها وزارتخانهها و نهادهاي تحت سيطره و تبعيت از دولت است. بسياري از سازمان ها و ارگانها با اشاعه فساد در بدنه خود و کارمندان اجازه کار، فعاليت و پيشروي در امور اقتصادي و اجتماعي را به هيچ يک از آحاد جامعه خصوصاً اصناف نمي دهند.

وي تصريح کرد: وزارتخانه ها و سازمان ها در کار اصناف مداخله مستقيم و غير مستقيم دارند در حالي که مي بايستي مطابق اصل ۴۴ قانون اساسي بخش خصوصي را تقويت نمود. کسب و کار در دست اصناف است کسب و کار خود در تمام کشورهاي جهان هميشه توانسته تعداد بيشماري از افراد را اشتغال زايي کند؛ اما مداخله ، شهرداري ، وزارت راه، وزارت کار و امور اجتماعي، وزارت مسکن، سازمان امور مالياتي و ديگر سازمان ها و نهادهايي که دولت بر آنها نظارت دارد اجازه فعاليت را از اصناف گرفته و موانع بسيار شديدي در روند پيشرفت اقتصادي اين قشر عظيم ايجاد نموده است.

نيک آيين ادامه داد: از بين بردن بوروکراسي هاي اداري از مهمترين کارهايي است که دولت جديد مي تواند سرلوحه تمام کارهاي خود قرار دهد. با اختلاس گران برخورد کند. هيچ يک از اختلاس گران از اصناف نبودند. تمام آنهايي که اختلاس نمودند در داخل بدنه دولتها و در سازمان ها و ارگان ها مشغول به کار بودند. اين افراد با هزاران فيلتر به سر کار ميآيند و کاملا براي دولت شناخته شده هستند. از دولت انتظار داريم اين افراد را بيشتر رصد کند و بر روي کارشان نظارت داشته باشد. اگر در بدنه دولت اختلاف از بين برود ميتوانيم اقتصاد بسيار پويايي را درکشور داشته باشيم.

وي افزود: از ديگر موضوعاتي که بسيار مهم است؛ حمايت از نامگذاري هاي سال از سوي رهبر معظم مي باشد. شعار امسال توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدايي هاست. از جمله و مهمترين مانع زدايي هايي که مي تواند انجام شود حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از واردات بي رويه و غير قانوني و کنترل آنها از مباني ورودي است. گمرکات از ورود کالاهاي غيرضروري جلوگيري کند. دولت مي تواند با نظارت بر اين مهم فائق آيد. ميليون ها و ميلياردها کالاي مورد نياز کشور پشت درب هاي بسته گمرکات در شرايط بسيار بد آب و هوايي باقيمانده در صورتي که کشور به آن کالاها کاملاً نياز دارد؛ بنابراين مي بايستي بر مسئولاني که روي هر يک از مسئوليت ها حاکم هستند نظارت کافي داشته باشد در غير اين صورت اگر فساد از بين نرود در دستگاه هاي دولتي مشکلات همانطور که وجود دارد ادامه خواهد يافت.

رئيس اتحاديه تعميرکاران خودرو تهران اضافه کرد: استفاده از کارشناسان خبره، متعهد و متخصص صنفي در واردات، صادرات، توليد و توزيع کالا نقش اساسي در موفقيت دولت خواهد داشت. تاکنون از کارشناسان خبره صنفي در تصميم گيري هاي دولتي استفاده نشده است در صورتي که دولت مي تواند به طور مجاني از اين متخصصين بسيار متعهد و نخبه استفاده کامل را در زمينه پيشرفت هاي اقتصادي و اجتماعي کشور بهره ببرد