پرداخت بیش از ۱۱ هزار زوج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در بانک تجارت

بانک تجارت درپایان خردادماه سال جاری تعداد ۱۱۵۰۱ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، این بانک اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت های خود قرار داده و بر این اساس شعب بانک تجارت در خردادماه سال جاری به بیش از ۱۱ هزار زوج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند و ۱۹۳۳۱ نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیلات قرض الحسنه در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده، از سوی شعب بانک تجارت پرداخت می شود.

این بانک درپایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نیز عملکرد شاخصی داشته و در این بازه زمانی به ۵۸۸۹ نفر از زوجهای جوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.