انتشار صورت‌های مالی تلفیقی ۱۲ ماهه بانک گردشگری

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی (حسابرسی نشده) ۱۲ ماهه منتهی به پایان سال گذشته بانک گردشگری در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، منتشر شد.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران، بررسی اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی دوازده ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) بانک گردشگری نشان می دهد در بخش صورت سود و زیان جامع – تلفیقی این بانک، سود خالص حسابرسی نشده در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با رشد ۳۸۸.۷۳ درصدی نسبت به رقم حسابرسی شده در زمان تجدید ارائه شده پایان سال ۹۸، به رقم ۸,۰۸۳,۳۹۸ میلیون ریال رسیده است.

همچنین در بخش دارایی های بانک گردشگری، مشاهده می شود که دارایی های ثابت مشهود این بانک در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) ۱۹,۴۰۳,۱۲۷ میلیون ریال تعیین شده است که نسبت به میزان تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱، بیش از ۲۰۴ درصد بیشتر شده است.

در بخش دیگری از دارایی های بانک گردشگری، موجودی نقد این بانک است که در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) به رقم ۲۶,۳۸۴,۹۴۵ میلیون ریال رسیده است. در مجموع، جمع دارایی‌های بانک گردشگری در دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به رقم ۷۰۱,۷۲۲,۱۵۴ میلیون ریال رسیده است که نسبت به زمان تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۰۱/۰۱، بیش از ۸۳ درصد بیشتر شده است.