نقش آفرینی بانک ملی ایران در اقتصاد مقاومتی و بازار کارآفرینی

استفاده حداکثری از ظرفیت تامین مالی و اعطای حدود اعتباری به منظور پیاده سازی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی و گسترش ظرفیت تولید کشور، در سال «جهش تولید» پیگیری می شود.

اخبار بازار ایران – به گزارش اخبار بازار ایران به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ۲۹ بهمن ماه به نام اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی در تقویم ملی به ثبت رسیده و بانک ملی ایران به عنوان پرچمدار نظام بانکی کشور در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، همواره تسهیل تعاملات تجاری و حمایت از تولید و تولیدکنندگان برای تکمیل زنجیره تامین را در دستور کار خود داشته است.

بر همین اساس بانک ملی ایران در ۱۰ ماه ابتدای سال جاری یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۸۳۶ فقره تسهیلات به ارزش یک هزار و ۲۵۷ هزار میلیارد و ۴۱۲ میلیارد ریال به بخش های مختلف اقتصادی اعم از کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و … تخصیص داده است.

سهم بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی طی این مدت، بالغ بر ۷۴ هزار و ۵۰۹ فقره به ارزش ۵۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال بوده است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، ۱۴ هزار و ۱۷۱ میلیارد ریال تسهیلات در ۳۳ هزار و ۹۵۵ فقره به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شده است. همچنین این بانک در راستای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور در مدت مذکور بالغ بر ۳۰۲ هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال تسهیلات در ۳۹ هزار و ۵۲ فقره پرداخت کرده است.

بنگاه های بخش بازرگانی نیز ۱۴۵ هزار و ۱۳۷ فقره تسهیلات به ارزش ۱۷۱ هزار و ۷۱ میلیارد ریال دریافت کرده اند. همچنین سهم بخش خدمات نیز از مجموع این تسهیلات یک میلیون و ۲۴ هزار و ۸۶۴ فقره به ارزش ۷۱۱ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال و سهم بخش صادرات نیز ۳۱۹ فقره به ارزش دو هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال بوده است.