نحوه شناسایی افراد در طرح کمک معیشتی کرونا

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا گفت: برای شناسایی افراد در طرح حمایت معیشتی کرونا، در کنار بررسی درآمد، منزل مسکونی، خودرو، سفر خارجی و شغل ثابت، مجموع تراکنش های بانکی خانوار نیز ارزیابی شد.

اخبار بازار ایران – حسین میرزایی درباره شیوه دهک بندی افراد، اظهار داشت: دهک بندی دو روش دارد. در یک روش از بهترین وضع معیشت تا بدترین وضع معیشت مرتب شده و در نهایت تقسیم بر ۱۰ می‌شود بنابراین در کشور ما که ۸۶ میلیون جمعیت دارد هر دهک ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.

سخنگوی طرح حمایت معیشتی کرونا ادامه داد: روش دوم این است که برای هر دهک کف و سقف درآمدی در نظر گرفته می‌شود و به این نحو افراد دسته بندی می‌شوند؛ به عنوان نمونه افرادی که کمتر از یک میلیون تومان درآمد دارند دهک اول محسوب می‌شوند و بقیه افراد نیز بر اساس کف و سقف درآمدی که مشخص می‌شود دسته بندی می‌شوند.

میرزایی در توضیح شیوه شناسایی افراد در طرح معیشتی خانوار، گفت: شناسایی افراد برای طرح کمک معیشتی کرونا کار بسیار ساده ای بود در این تقسیم بندی در ابتدا افرادی که در طرح معیشتی خانوار نبودند از لیست حذف شدند در ادامه افرادی که شغل ثابت داشتند نیز بر اساس اطلاعات شرکت‌های بیمه‌ای، کارکنان دولت و بازنشسته‌ها کنار گذاشته شدند در نهایت برای اینکه این اطلاعات خطا نداشته باشد مجموع تراکنش‌های بانکی خانواده این افراد بررسی شد و در نهایت ۳۴ میلیون نفر شناسایی شدند.

وی با ذکر یک نمونه درباره کسانی که دارایی ندارند اما تراکنش‌های بانکی بزرگی دارند، گفت: یک خانواده ۳ نفره نه درآمد ثابتی داشت، نه خودرو داشت و نه سفری خارجی رفته بود اما مجموع خرید کارت وی هر ماه ۲۶ میلیون تومان بوده است. واریزی همین فرد در سال ۹۸، ۳۰۵ میلیون تومان و در سال ۹۷، ۷۰۵ میلیون تومان بوده است بنابراین برای اینکه این افراد نیز کنار گذاشته شوند تراکنش‌ها نیز بررسی شد.

سخنگوی طرح کمک معیشتی کرونا گفت: سامانه رفاه ایرانیان سامانه بسیار دقیقی است بطوری که باورکردن این دقت برای مردم و حتی برخی مسئولین مشکل است.

وی تصریح کرد: یونیسف در گزارشی اعلام کرد در ایران ۸۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل وجود دارد. مرکز آمار نیز در گزارشی ۵۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را تأیید کرد. اما با کمک این سامانه به تفکیک استان به ۱۳۲ هزار کودکی که تحصیل نمی‌کنند رسیدیم در گام بعدی به همه آنها پیامک زدیم و آن را صحت سنجی کردیم در نهایت متوجه شدیم عده‌ای از آنها ترک تحصیل کرده‌اند، عده‌ای مهاجرت کرده‌اند و عده‌ای نیز از دنیا رفته‌اند و در نهایت به حدود ۴۰ هزار کودک جامانده از تحصیل رسیدیم که با آمار یونیسف و حتی مرکز آمار تفاوت بالایی دارد.

میرزایی خاطر نشان کرد: سامانه رفاه ایرانیان می‌تواند برای صحت سنجی کمک خیرین، جمع آوری اطلاعات زنان سرپرست خانوار و … استفاده شود. مباحث فنی این اقدام کاملاً فراهم است اما سیاست گذار باید آن را مطالبه کند.

 منبع: مهر