ستاد اجرایی فرمان امام بازار خود را در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می دهد

رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام گفت: این ستاد در حوزه‌های مختلف ازجمله، دارو، ساختمان، نفت، گاز و امثال آن دارای بازار ده‌ها هزار میلیارد تومانی است که در نظر دارد تمام آن را با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی در اختیار تولیدکنند‌ه‌های داخلی قرار دهد.

اخبار بازار – حمیدرضا امیری‌نیا رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درباره لزوم عرضه نیازمندی‌های دستگاه‌های دولتی و پاسخ به آن‌ها توسط تولیدکنندگان داخلی، گفت: عرضه نیاز توسط دستگاه‌های دولتی و اختصاص بخشی از بازار دولت به تولیدکنندگان داخلی، موتور پیشران اقتصاد کشور است و پایداری و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: زیرساخت‌های همچون برگزاری نمایشگاه‌های دائمی تقاضای فناوری از سوی دولت باید در کشور ایجاد شود. نمایشگاه مذکور می­تواند پلی بین توانمندی و نیاز کشور باشد. از این جهت این نمایشگاه­ها حرکت رو به جلویی به شمار می­رود که بازارهای مختلف کشور می­توانند به آن رجوع کنند. از جمله آن‌ها ستاد اجرایی فرمان امام است که در چند سال گذشته به این حوزه توجه کرده است و حتی سایت PROBLEM.IR ایجاد شد تا مشکلات در آن طرح شود و فناوران را به رفع آنها تحریک کند.
امیری‌نیا با بیان اینکه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) پیشگام در اختیار قراردادن بازار به تولیدکنندگان داخلی است، گفت: ستاد اجرایی فرمان امام در حوزه­های مختلف ازجمله، دارو، ساختمان، نفت، گاز و … دارای بازار ده‌ها هزار میلیارد تومانی است که در نظر دارد تمام آن را با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از تولید ملی در اختیار تولیدکنند‌ه‌های داخلی قرار دهد.
وی ادامه داد: اعتماد به جوانان دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکننده‌های داخلی کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است. دستگاه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی قبل از تصمیم به واردات باید نیازهای خود را از داخل تامین کنند.
رئیس کمیته اقتصاد دانش بنیان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با بیان اینکه اتکاء به داخل راهکار بی‌اثر کردن تحریم‌ها است، گفت: تولید ملی و تامین نیازهای فناورانه کشور از مسیر داخل، بی‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی را به دنبال دارد. وابستگی کشور به خارج اهرم فشاری برای دشمنان شده است. میزان وابستگی خود در زمینه‌های استراتژیک را باید کاهش دهیم.

 منبع: فارس