139771134039605
مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران:

ترافیک اول مهر امسال 15 دقیقه دیرتر آغاز شد

مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران گفت ترافیک پایتخت در نخستین روز از مهرماه 98، 15 دقیقه دیرتر نسبت به مدت مشابه سال قبل آغاز شد.

اخبار بازار – نوشین سرور، با اعلام اینکه در ساعت 6 صبح اول مهرماه، ورودی غربی و جنوبی شهر تهران یعنی بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری و بزرگراه نواب دارای افزایش طول ترافیکی بودند، تصریح کرد: هر سال، ترافیک ابتدای مهرماه نسبت به شهریورماه افزایش پیدا می‌کند. امسال اما ترافیک نخستین روز مهرماه نسبت به سال گذشته، 15 دقیقه دیرتر آغاز شد.

مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران با بیان اینکه در ساعت 07:30 صبح طول ترافیک سطح شهر 3 درصد کاهش پیدا کرده بود، عنوان کرد: با توجه به شناور شدن ساعات ادارات، سفر گروه دوم از ساعت 07:45 شروع و تا 08:30 ادامه داشت. همچنین، نسبت به سال 97 هیچ تغییری در افزایش طول ترافیک مشاهده نشده است.

سرور خاطرنشان کرد: عدم افزایش طول ترافیک نسبت به مهرماه سال گذشته به علت تأثیر طرح‌هایی است که شهرداری و پلیس با همکاری یکدیگر در شهر اجرا کردند. عدم تغییر به معنای بهبود ترافیکی است یعنی با توجه به افزایش سالانه تردد در سطح شهر تهران بسیاری از گره‌های ترافیکی رفع شده است.

مدیر مرکز کنترل ترافیک تهران با اعلام اینکه مجموع طول ترافیک در نخستین روز مهرماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال 98، هشت درصد افزایش یافته، تصریح کرد: این به آن معنا نیست که ترافیک کلی تهران افزایش داشته، ممکن است در هفته ابتدای مهر این عدد افزایش پیدا کند.