HaghShenas
محمد جواد حق شناس در تذکری بیان داشت:

پروژه دروغ پردازی “شهید زدایی” ظلمی آشکار به این شورا و شورای قبل است

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: شاید ما در مواردی با مدیریت شهری قبل اختلاف نظر داشته باشیم اما در هیچ دوره مدیریت شهری در خصوص شهدا و نام عزیز آنها اختلاف نظری وجود ندارد و همگی برای شهدا احترام خاصی قائل هستیم.

اخبار بازار – به گزارش اخبار بازار به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در واکنش به برچسب اخیر برخی رسانه ها مربوط به عنوان شهید زدایی از تابلوهای کوچه ها و معابر شهر تهران گفت: اخیرا یک پروژه دورغ پردازی بعنوان شهید زدایی در مورد تابلوهای پایتخت شکل گرفته است که دروغی بیش نیست. بصورتی که حتی برخی از همکاران شهرداری گمان می کنند شاید بجا باشد.
رئیس کمیسیون فرعی نامگذاری ادامه داد: در دوسال گذشته ۱۵۶ اسم نامگذاری شده است که بیش از یک سوم آن یعنی حدود ۳۸درصد از نام شهدا استفاده شده است.
حق شناس ابراز داشت: در این دوره شورا هیچ تابلویی تغییر نکرده و حتی نام شهیدی حذف نشده است و تنها در مدیریت شهری قبلی چند مورد اندک(دو مورد) مربوط به تابلوهای راهنمایی بوده که این کار صورت گرفته که البته مورد اصلاح واقع شده ، لذا طرح چنین موضوعاتی ظلمی آشکار به این شورا و شورای قبل است و شهید زدایی به هیچ عنوان به آقای چمران و قایباف نمی چسبد.
حق شناس افزود: شاید ما در مواردی با مدیریت شهری قبل اختلاف نظر داشته باشیم اما در هیچ دوره مدیریت شهری در خصوص شهدا و نام عزیز آنها اختلاف نظری وجود ندارد و همگی برای شهدا احترام خاصی قائل هستیم.