عمرانی 139710221091693

دو پروژه بزرگ عمرانی-ترافیکی در منطقه یک افتتاح می شود

صبح امروز و با حضور شهردار تهران دو پروژه عمرانی-ترافیکی در منطقه یک به بهره برداری می رسد.

اخبار بازار – سیدحمید موسوی شهردار منطقه یک با بیان این مطلب گفت: روز شنبه دو پروژه بزرگ عمرانی- ترافیکی در شمال تهران افتتاح خواهد شد.
وی توضیح داد: این دو پروژه شامل احداث پل تقاطع غیر همسطح بزرگراه شهید چمران (پل شهید سرهنگ خلبان نوروزی) و اتصال آن به بلوار رشید الدین فضل ا…، به همراه طرح تعریض باند جنوبی بلوار رشید الدین فضل ا… خواهد بود.
شهردار منطقه یک شهرداری تهران درباره پروژه احداث پل تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید چمران گفت: این پروژه که پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با نام شهید خلبان سرهنگ نوروزی نامگذاری شده، در شش ماه گذشته عملیات اجرایی آن به سرانجام رسیده و ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای آن هزینه شده است.
موسوی افزود: پروژه دیگری که به صورت هم زمان با عملیات اجرایی پل شهید نوروزی انجام شده، طرح تعریض باند جنوبی بلوار رشید الدین فضل ا… بود.
وی توضیح داد: با توجه به اینکه بار ترافیکی پل شهید چمران وارد محدوده خیابان رشید الدین فضل الله می شود و ممکن بود عملیات اجرای این پروژه ترافیک مضاعفی ایجاد کند، با تعریف پروژه ای جدید و هم زمان با عملیات اجرایی پل، بحث تعریض باند جنوبی این خیابان از چهار ماه قبل کلید خورد، کار مطالعاتی آن انجام و با قریب 12 میلیارد تومان هزینه به طور هم زمان با افتتاح پل به بهره برداری می رسد.
شهردار منطقه یک اضافه کرد: به منظور رفاه حال شهرندان هم بحث بهره برداری از پل را به تعویق نیانداختیم و پل را از دو هفته قبل به صورت آزمایشی در اختیار شهروندان قرار دادیم.
موسوی در خاتمه گفت: این دو پروژه روز شنبه 30شهریورماه با حضور شهردار تهران، رئیس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و برخی از مسئولان شهری افتتاح خواهد شد.