Hashemi
هاشمی در واکنش به ادعای حذف نام شهدا از برخی از معابر تهران:

موضع ما همان موضع شهرداری است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به ادعای حذف نام شهدا از برخی از معابر تهران گفت که موضع شورای شهر در این مورد با موضع شهرداری تهران یکی است.

اخبار بازار – به گزارش اخبار بازار به نقل از شهرنوشت، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به این پرسش که واکنش شما نسبت به حذف عنوان شهید از برخی معابر و کوچه‌ها و خیابان های شهر تهران چیست، اظهار کرد: پاسخ شورا همان اطلاعیه شهرداری تهران در ارتباط با این موضوع است.

وی تصریح کرد: پاسخ ما در ارتباط با موضوع پیش آمده تحت عنوان حذف عنوان شهید از معابر که در برخی از رسانه‌ها عنوان شده است، همان جوابیه و اطلاعیه شهرداری تهران است که در رسانه‌ها منتشر شده است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش مجدد خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا شورای شهر تهران در طی روزهای گذشته هیچ واکنشی را نسبت به به حذف عنوان شهید از معابر نداشته است، گفت: موضع ما در این زمینه همان است که شهرداری تهران اعلام کرده است.