7 6

رشد ۳ درصدی سپرده‌های بانکی

مانده کل سپرده‌های بانکی در پایان اردیبهشت ۹۸ به ۲ هزار و ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۹۷ حدود سه درصد افزایش داشته است.

اخبار بازار – بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان رشد مانده کل سپرده‌های بانکی نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۲۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

مانده کل تسهیلات نیز در دوره مورد بررسی به یک هزار و ۵۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۹۷ رشد ۱.۷ درصدی و نسبت به اردیبهشت ۹۷ افزایش ۱۹.۷ درصدی داشته است.

بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که استان تهران با یک هزار و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رکورددار مانده سپرده در نظام بانکی به شمار می‌رود.

کمترین مانده سپرده به استان کهگیلویه و بویر احمد تعلق دارد به طوری که این استان تنها ۵.۵ هزار میلیارد تومان مانده سپرده داشته است.

یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده است.

همچین بیشتر فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

رتبه بیشترین و کمترین میزان مانده تسهیلات نیز به همین دو استان تعلق دارد، بر این اساس، استان تهران ۹۹۶ هزار میلیارد تومان و استان کهگیلویه و بویر احمد ۵.۱ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات در نظام بانکی داشته‌اند.

 منبع: ایرنا