GANJ8588
محمد جواد حق شناس بیان داشت؛

اتهام شهید زدایی به این شورا و شورای پیشین یک ستم آشکار است

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اساسا گرچه شورای شهر پنجم و مدیریت شهری ممکن است در برخی مواضع منتقد مدیریت شهری پیشین باشد اما اتهام عنوان شهید زدایی به هیچ وجه به همکاران مان در شورای شهر چهارم و مدیریت شهری آن سالها برازنده نبود و یک ستم آشکار به شمار می آید.

اخبار بازار – به گزارش اخبار بازار به نقل از معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران محمد جواد حق شناس در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورا گفت: مدتی است پروژه تخریب و دروغ پراکنی تبدیل به دستور کاری برای برخی از مرتبطین با حوزه رسانه شده است و ناآگاهانه به شیپوری می دمند که هیچ کس و مرجعی از آن سود نمی برد.
وی ادامه داد: علی رغم تکذیب هایی که توسط روابط عمومی شهرداری و شورا صورت گرفته است باز در نشر این اخبار نادرست کوتاه نمی آیند.
حق شناس افزود: این در حالی است که در دو سال گذشته در کمیسیون نام گذاری شورای شهر حدود 38 درصد نام گذاری ها به نام نامی شهیدان انقلاب و دفاع مقدس و مدافع حرم اختصاص یافته است.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا در ادامه خاطر نشان ساخت: در این باره حتی یک گزارش از بنیاد شهید و خانواده شهیدان و بی توجهی و حتی کم توجهی، به ویژه در خصوص زدودن عنوان شهید از پلاکهای نامگذاری شده گزارشی نشده است.
حق شناس یاد آور شد: این در حالی است که در برخی گزارشهای محدود از مغایرت تابلوهای پرچمی با تابلوهای معابر در دوره پیشین مدیریت شهری مربوط به سال ۹۴ مطرح بوده که بر اساس دستور شهردار همین تعداد محدود نیز اصلاح شده است.
حق شناس همچنین گفت: اساسا گرچه شورای شهر پنجم و مدیریت شهری ممکن است در برخی مواضع منتقد مدیریت شهری پیشین باشد اما اتهام عنوان شهید زدایی به هیچ وجه به همکاران مان در شورای شهر چهارم و مدیریت شهری آن سالها برازنده نبود و یک ستم آشکار به شمار می آید.