با هوش مصنوعی حرکات آکروباتیک محیرالعقول انجام دهید (+فیلم)

در ماه های گذشته استفاده از هوش مصنوعی برای تولید ویدئوهای قلابی از افراد و نسبت دادن صحبت های مختلف به آنان افزایش یافته است.

موبنا – در ماه های گذشته استفاده از هوش مصنوعی برای تولید ویدئوهای قلابی از افراد و نسبت دادن صحبت های مختلف به آنان افزایش یافته است.
اما حالا هوش مصنوعی کاربرد متفاوت و جالب تری پیدا کرده و افراد می توانند با استفاده از آن حرکات موزون و دشواری را که خودشان از پس انجام آن برنمی آیند به دروغ به خود نسبت دهند.
یک برنامه هوش مصنوعی که به همین منظور ابداع شده می تواند با بررسی حرکات موزون فردی خاص آنها را بر روی فیلمی که از حرکات بدن فرد دیگری گرفته شده کپی کند تا افرادی که ویدئوی مذکور را می بینند تصور کنند فرد دوم خود واقعا این حرکات دشوار بدنی را انجام داده است.

پژوهشگران دانشگاه برکلی که این برنامه را ابداع کرده اند می گویند سیستم مذکور متشکل از شبکه عصبی پیشرفته ای است که ابتدا ویدئویی از فرد هدف ضبط می کند، سپس یک برنامه فرعی این حرکات را استخراج کرده و آنها را به طور مستقل جانمایی می کند. سپس این ویدئوها برای تغییر ویدئوی ساده ای که از فرد متقاضی گرفته شده به کار گرفته می شوند.
برای اینکه شبکه عصبی یادشده قادر باشد نتیجه کار را به صورت مطلوب ارائه کند، ضروری است حدود ۲۰ دقیقه ویدئو با سرعت ۱۲۰ فریم در ثانیه از فرد هدف تهیه شود. سیستم یادشده هنوز مراحل آزمایشی را طی می کند وقرار است بعد از تکمیل در دسترس علاقمندان قرار بگیرد.

 منبع: فارس