برگزاری جلسه کمیسیون هماهنگی ادارات کل کارگزینی به میزبانی بانک توسعه تعاون

جلسه کمیسیون هماهنگی ادارات کل کارگزینی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک توسعه تعاون برگزار گردید.

موبنا – سیصد و بیست و ششمین جلسه هماهنگی ادارات کل کارگزینی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک توسعه تعاون در مرکز آموزش و پژوهش بانک برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور روسا و کارشناسان ادارات کل کارگزینی بانک‌های دولتی و نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌ها و صندوق بازنشستگی بانک‌ها برگزار شد، ضمن تبادل‌نظر در خصوص مسائل مرتبط با حوزه سرمایه انسانی و رفع ابهامات پیرامون موضوعات مطروحه، تصمیماتی جهت هماهنگی بین بانک‌های دولتی اتخاذ گردید.
شایان‌ذکر است کمیسیون هماهنگی ادارات کل کارگزینی هرماهه به میزبانی یکی از بانک‌های دولتی برگزار می‌گردد.