ادغام دو شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان کردستان

عدل ستا مدیرشعب استان کردستان بانک قرض الحسنه مهر ایران از ادغام شعبه ۱۷ شهریور (کد۵۴۰۶) در شعبه شهداء سنندج ( کد۵۴۰۳) و شعبه آزادی سقز (کد۵۴۱۸) در شعبه بلوار حافظ (کد۵۴۰۷) خبر داد.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه مهر ایران، بر این اساس، شعبه ۱۷ شهریور (کد۵۴۰۶) از تاریخ ۳۱ مرداد ۹۷ به شعبه شهداء سنندج ( کد۵۴۰۳) واقع در سنندج، خیابان شهدا، بالاتر از بانک ملی انتقال یافته و مشتریان می توانند با شماره تلفن: ۳۳۱۵۱۹۹۳ و دورنگار: ۳۳۱۷۴۱۴۲ تماس حاصل نمایند.
همچنین شعبه آزادی سقز (کد۵۴۱۸) از تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۷ به شعبه بلوار حافظ سقز (کد۵۴۰۷) واقع در سقز، میدان دخانیات، بلوار حافظ انتقال یافته و مشتریان می توانند برای ارتباط با شعبه از شماره تلفن: ۳۶۲۲۸۷۷۵ و دورنگار: ۳۶۲۲۷۰۰۵ استفاده کنند.