انتخاب اعضای هیات مدیره کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه دانا

اعضای هیات مدیره کانون سراسری انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه دانا انتخاب شدند.

موبنا – به گزارش موبنا، در جلسه مجمع عمومی هیات موسس این کانون که روز ۲۸ مرداد ماه جاری در محل ساختمان سعدی شرکت بیمه دانا برگزار شد، اعضای هیات مدیره و بازرسان این کانون با رای گیری کتبی اعضا انتخاب و معرفی شدند.
در این مجمع که نماینده وزارت کار و امور اجتماعی نیز حضور داشت، نغمه شاملو، محمد باقر اشرافی، عباس رجبی، مریم بگماز و صفرعلی زندیان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره، مهدی نیکوکار شایان و محمد گشتی به عنوان اعضای علی البدل و نیز پریسا براتی و محمود رشیدی فرهاد به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه دانا انتخاب شدند.