دو عضو هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شدند

دو عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی منصوب شدند.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تایید بانک مرکزی، دو عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب شدند.
به پیشنهاد محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و تایید بانک مرکزی مبنی بر صلاحیت حرفه ای و تخصصی، آقایان کیامرز قاسمی زانیانی و فرهاد فنودی با حکم مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو موظف هیات مدیره بانک کشاورزی منصوب شدند.
با توجه به تخصص و تجارب افراد یاد شده در رده های مختلف مدیریتی،انتظار می رود در مسئولیت های جدید نیز بتوانند خدماتی بیش از گذشته به بخش کشاورزی و تولیدکنندگان و بهره بردان این بخش ارائه نمایند.