انتصابات جدید در همراه اول

همراه اول از چند انتصاب جدید در مجموعه مدیران خود خبر داد.

موبنا – به گزارش موبنا، بنا بر اعلام اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با صدور احکامی از سوی مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول، آقایان مهندس محمدحسین صفایی به عنوان مشاور مدیرعامل در حوزه سرمایه گذاری، مهندس یاسر رضاخواه به عنوان مشاور مدیرعامل در امور شرکت ها، مهندس بابک قالیچی به عنوان مدیرکل فروش سازمانی، مهندس محمدحسین مرسلی به عنوان مدیرکل سرمایه گذاری خارجی و مهندس نعیم جاوید به عنوان مدیرکل محصولات و خدمات همراه اول منصوب شدند.