بانک مسکن اعلام کرد:

رشد ۸۸ درصدی پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن

مجموع تسهیلات منعقد شده و اعطایی بانک مسکن طی چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته معادل ۵۲.۸ درصد افزایش پیدا کرد.

موبنا – به گزارش موبنا، کارنامه عملکرد کل تسهیلات منعقد شده و اعطایی بانک مسکن طی چهار ماهه نخست سال جاری نشان می دهد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ۱۴۱ هزار و ۸۰ فقره تسهیلات منعقد و اعطا شده معادل ۵ هزار و ۱۴۱ میلیارد و ۷۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان(بدون لحاظ سهم الشرکه ناشی از عقد مشارکت مدنی) به بخش های مختلف از سوی بانک عامل بخش مسکن پرداخت شده است که نسبت به چهار ماه ابتدایی سال ۹۶ معادل ۵۲.۸ رشد داشته است.
گزارش عملکرد بانک مسکن حاکی از آن است که در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بانک مسکن مجموع تسهیلات منعقد و اعطا شده معادل ۳ هزار و ۳۶۵ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.
در عین حال این گزارش نشان می دهد در نخستین ماه از دومین فصل سال جاری، کل تسهیلات منعقد شده و اعطایی بانک مسکن ۵۵ هزار و ۹۴۰ فقره به مبلغ ۲ هزار و ۹۱ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(تیرماه ۹۶) به لحاظ ریالی معادل ۸۸.۳ درصد رشد داشته است. مجموع رقم تسهیلات منعقد و اعطا شده در تیرماه سال گذشته معادل یک هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.
در عین حال بخش مهمی از تسهیلات پرداختی از سوی بانک مسکن مربوط به تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی است. براساس این گزارش، تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی طی چهار ماهه اول سال جاری معادل ۷۵۵ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در قالب ۹ هزار و ۳۰۴ فقره تسهیلات بوده است. از این تعداد تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی در چهارماه ابتدایی امسال، ۲ هزار و ۴۶ فقره تسهیلات مشارکت مدنی در تیرماه ۹۷ منعقد شده است. در یک ماه تیر سال جاری، بانک مسکن به ارزش ۲۶۱ میلیارد و ۸۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تسهیلات مشارکت مدنی منعقد کرده است.
از مجموع تسهیلات منعقد شده مشارکت مدنی در چهار ماه ابتدایی سال جاری، بیشترین تعداد تسهیلات در حوزه تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی بدون سپرده (بافت فرسوده شهری، زلزله زدگان و..) منعقد شده است. در این بخش معادل ۴ هزار و ۲۶۸ فقره تسهیلات مشارکت مدنی معادل ۱۴۱ میلیارد و ۴۶۱ میلیون تومان منعقد شده است.
پس از آن، تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی روستایی(بدون سپرده) دومین رتبه به لحاظ تعداد تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان در بازه زمانی مورد نظر کسب کرده است. در چهار ماه نخست سال جاری، یک هزار و ۲۰۸ فقره تسهیلات انفرادی روستایی به ارزش ۲۲ میلیارد و ۶۷۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعطا شده است.
در عین حال تسهیلات انفرادی مشارکت مدنی معادل یک هزار و ۱۰۸ فقره سومین رتبه بیشترین تسهیلات پرداختی در حوزه مشارکت مدنی در چهار ماه نخست سال جاری را به خود اختصاص داده است.
در عین حال گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد ۷۱۰ فقره تسهیلات مشارکت مدنی از طریق صندوق پس انداز مسکن یکم در چهار ماه ابتدایی امسال به متقاضیان پرداخت شده است.
یکی دیگر از بخش های قابل توجه که تسهیلات مشارکت مدنی به آن اختصاص پیدا کرده است تسهیلات مجتمع سازی بدون سپرده(بافت فرسوده شهری، زلزله زدگان و..) بوده است. در چهار ماه مورد بررسی، ۵۹۷ فقره تسهیلات مشارکت مدنی در این بخش معادل ۱۱۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
در عین حال تسهیلات مشارکت مدنی در بخش های مختلف شامل مجتمع سازی بدون سپرده، انفرادی با سپرده( صندوق پس انداز، جوانان و ساخت مسکن)، مجتمع با سپرده، مجتمع سازی بدون سپرده(بافت فرسوده شهری، زلزله زدگان و..) و …نیز پرداخت شده است.