پرداخت بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای رشد مکانیزاسیون در بخش کشاورزی

بانک کشاورزی در مقطع شهریور ۹۶ تا مرداد ۹۷ ، در اجرای سیاست های دولت دوازدهم ، عمل به فرامین مقام معظم رهبری و رسالت خود در زمینه حمایت از تولید با کیفیت داخلی، ۸۳۶۵ میلیارد ریال تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی برای خرید ۲۲۰۰۰ فقره ماشین آلات و ادوات کشاورزی پرداخت کرده است و بدین ترتیب سهم به سزا و نقش بزرگی در تجهیز ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی، تزریق فناوری های نوین برای تسهیل و استاندارد سازی عملیات کاشت، داشت ، برداشت و تولید محصول ، جایگزینی کشاورزی اقتصادی به جای کشاورزی معیشتی و نهایتا بالابردن کیفیت و کمیت تولیدات کشاورزی و صنایع وابسته با هدف تامین امنیت غذایی داشته است.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک به منظور نقش آفرینی در ارتقای شاخص و ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی که خود یکی از عوامل مهم در افزایش تولید با کیفیت داخلی، افزایش صادرات و رونق اقتصادی کشور است، پرداخت بدون محدودیت تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی را در اولویت برنامه های اعتباری خود دارد و پرداخت بیش از ۸۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به کشاورزان، باغداران، دامداران و واحدهای تولیدی مرتبط با بخش کشاورزی برای تهیه ماشین آلات و ادوات ، اثبات این مدعا است.