بانک توسعه صادرات عضو کانون بانکهای ایرانی در اروپا شد

بانک توسعه صادرات ایران با عضویت در کانون بانک های ایرانی در اروپا به این مجموعه پیوست.

موبنا – به گزارش موبنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک توسعه صادرات، این بانک با دریافت لوح از مدیریت کانون بانک های ایرانی در اروپا به مجموعه بانک‌های این کانون پیوست.
کانون بانک های ایرانی در اروپا (Association of Iranian Banks in Europe) در شهر فرانکفورت آلمان مستقر شده و به عنوان یک نهاد مستقل با هدف تحکیم روابط اقتصادی و بانکی و تسهیل در تجارت بین ایران و اروپا در پاییز سال ۱۳۹۶ تأسیس شده است.
تبادل اطلاعات و نظرات با سازمان‌های بانکی و نظارتی و نیز مقامات مرتبط در اروپا، توسعه روابط ساختاری بین بانکهای ایرانی در اروپا و دیگر بانکهای ایرانی و اروپایی از طریق برگزاری جلسات منظم، هیئت ‌های اعزامی، اطلاع رسانی درخصوص بازارها و فرصت‌های بالقوه تجاری ایران با مجامع تجاری، بانکی و صنعتی در سراسر اروپا، شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان به منظور ارتقاء سطح عضویت و پشتیبانی از آموزش‌های حرفه‌ای بانکداران ایرانی از دیگر اهداف تشکیل این کانون است.
براساس این گزارش به غیر از بانک‌هایی که شعبه یا دفتر نمایندگی یا زیرمجموعه‌ای در اروپا در اختیار داشته باشند، شماری از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ذینفع در تجارت بین ایران و اروپا نیز قادر به عضویت در این کانون هستند.
در حال حاضر به جز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده پولی و بانکی، چندین بانک دولتی و خصوصی و یک بانک نیمه دولتی از جمله اعضای این کانون به شمار می آیند.